Reacties

Reactie Door Datum
Reactie Door Datum
Voor mensen met prepensioen klopt de berekening volgens mij totaal niet, ook niet met uitkering aangevinkt. Ik zou er in 2013 9euro per maand op vooruitgaan en in 2014 67euro. Dit terwijl het nibud berekent heeft dat onze groep het zwaarst getroffen wordt met een totale min tot 2017 van 15.9%!?Rien2012-11-17
Kleurstelling is aangepast, oude berekening voor hoge salarissen ook. Prepensioenregeling is nog niet opgenomen. Aanvinken van uitkering geeft een goede indicatie.Koopkrachtwijzer2012-11-17
@Irene: wat mis gaat is dat er geen controle is op wie het hoogste inkomen heeft. Daardoor krijgt de eerste (dus niet de partner) automatisch de maximale heffingskorting en de partner de heffingskorting - 6.67% * (20xx-2009). We zullen deze controle inbouwen. Workaround tot dat moment is hoogstverdienende als eerste.Koopkrachtwijzer2012-11-17
volgens mij past het beter om bij financiele vooruitgang de kleur groen te gebruiken en bij achteruitgang rood. Rien2012-11-17
Moet ik als prepensioener nu bij mijn inkomen aangeven dat ik een uitkering krijg?Rien2012-11-17
'Rekenfout met partnerinkomen voor de 52% schaal is opgelost'. Toch krijg ik dezelfde uitslag als gisteren, toen het nog niet opgelost was. Ons koopkrachtverlies vanwege afbouw overdraagbare heffingskorting zou ongeveer 262 euro extra in 2013 moeten bedragen. Maar ik zie het niet terug in de zojuist gemaakte berekening en zie geen verschil met de berekening van gisteren. Partner valt in 52%, en ik ben van na 1-1-63.Irene2012-11-17
De berekening "Oude bereking" kan niet correct zijn. Vul maar eens 500.000 eur als inkomen in. De berekening stelt dan een voordeel van 1288 eur door de belastingverlaging. Maar dat moet veel meer zijn, iets van 3% van 500.000Roel2012-11-17
Rekenfout met partnerinkomen voor de 52% schaal is opgelost, de heffingskorting voor partners houdt nu rekening met de afspraken uit 2008 (verminderd met 6.7% per jaar). De maatregelen uit het Kunduz akkoord worden meegenomen in de berekening.Koopkrachtwijzer2012-11-17
Waarom vult de wijzer een bedrag in bij de verlenging 3e schijf , terwijl het ingevulde inkomen 54000 bedraagt en dat van mijn partner 38000. Hiermee kom ik toch nooit in het 52% tarief?A.de Jong2012-11-16
Super model ik mis alleen de impact van de verlaging van de grens fiscaalvriendelijke pensioenopbouw van 150.000 naar 100.0000. Wat betekent dat netto?Emile 2012-11-16
VERVOLG: 3) Over ongeveer 6500 euro betaal ik 10% minder belasting vanwege verlenging schaal 3: plus 650 euro. Totaal: -780+1848+650=1718 euro. Een verschil met de website berekening van 1100 euro...Jeroen2012-11-16
Ik zie in de belastingen wat zaken misgaan: volgens de rekenmodule is in 2014 het voordeel bij 63000 inkomen ruim 600 euro. Dat klopt niet. 1) Verhoging van schijf 1 geeft -780 euro 2) In 2014 wordt de ZVW een werkgeversheffing. Betaal ik in 2012 nog belasting over de werkgeversvergoeding van 3554 euro (1848 euro belasting), in 2014 hoeft dat niet meer. Dus hier een plus van 1848 euro (om deze reden is schaal 1 naar 37% verhoogd ter compensatie!) 3) Over ongeveer 6500 euro betaal ik 10% minder belasting Jeroen2012-11-16
Houdt jullie tool rekening met de overgebleven afspraken van het kunduz akkoord; de afspraken uit het laatste regeerakkoord; de wijzigingen/afspraken van 16-11-2012 waarmee het Nibud ook gerekend heeft? Waarom zit er zo'n groot verschil tussen (mijn) koopkracht vermindering in 2013 (€82) t.o.v. 2014 (€ 190)?Menno Wittebol2012-11-16
Hoe komt het dat er nogal verschil is (ruim 700 euro met 2014 ?? Jaarbasis Vergeleken met N.O.S. koopkracht !! Fr van Zoggel2012-11-16
L.S Gisteren was ik opgelucht dat mijn vrouw en ik samen in "slechts" € 48 per maand inleveren Uw berekening kwam me erg logisch voor. De cijfers van het Nibud die vandaag gepubliceerd zijn geven het 10 voudige i.c. € 467 per maand aan Wat is nu de waarheid Groeten, Aaldert SikkenAaldert Sikken 2012-11-16
Per 1-1-2014 wordt er een verschil gemaakt in de heffingskorting van de partner van een alleenverdiener. Wanneer je geboren bent voor 1-1-1963 dan wordt de heffingskorting gehandhaafd. Ben je geboren na 1-1-1963 wordt heffingskorting van de partner 1500,- ( ca 575 euro verlaagd) Dit is niet opgenomen in jullie berekening bedankt voor jullie inzetdiederick kuling2012-11-16
@Hilly. Je vermoeden is juist, indien je voor beide personen de bedragen invult, dan worden deze bij elkaar opgeteld. Er wordt dan vanuit gegaan dat je gezamenlijk aangifte doet. In jouw geval moet je voor beide partners los invullen en het resultaat bij elkaar optellen.Koopkrachtwijzer2012-11-16
Volgens de berekening zouden wij als koppel (40k en 43k) voordeel halen uit de verlenging van de derde schijf. Echter, in het huidige stelsel zitten wij p.p. ook in de derde schijf dus zou ons dat toch geen voordeel moeten opleveren? Ik heb het vermoeden dat de tool de inkomens bij elkaar op telt i.p.v. individueel gebruikt als basis voor het berekenen van belastingvoordelen. Idemdito met de HRA beperking, mensen die in de derde schijf vallen zouden daar nog enkele jaren geen last van moeten hebben (zoals wHilly2012-11-16
@Miranda: Uitgangspunt is dat inderdaad de regeling van 2013 behouden blijft, waarbij er vanaf 40000 met 4% afgebouwd wordt. De afbouw is dan 4% vanaf 1723 Euro (=43075 Euro). Dat zou betekenen dat je op 40000 + 43075=83075 nog 0 euro arbeidskorting hebt en dus 1533 Euro tov 2012 verliest.Koopkrachtwijzer2012-11-15
Fantastisch initiatief. Probeer het ajb in de kranten en media te krijgen!Miranda2012-11-15
Bedankt voor aanpassing arbeidskorting. Echter voor 2014 staat deze op positief, terwijl ik het akkoord als volgt begrijp: maatregelen 2013 blijven bestaan, en vanaf 70.000 wordt resterend arbeidskorting (459) nog verder afgebouwd. Het lijkt me sterk dat ik er dan wat bijkrijg. Denk dat die 388 erbij geteld wordt, maar evenhard met 4% vermindert na 40.000.Miranda2012-11-15
@Miranda: de alleenstaande ouderkorting is nog niet meegenomen omdat uitsluitend de komende 2 jaar inzichtelijk zijn gemaakt. Dit gaat zeker ingebouwd worden.Koopkrachtwijzer2012-11-15
@Egbert: jouw opmerking is opgelost met de aanpassing van de trede voor 2013. Tevens is het commentaar bij de berekening opgelost.Koopkrachtwijzer2012-11-15
Aanpassing gedaan ivm onjuiste tredes bij de arbeidskorting (opmerking Miranda) en een optie toegevoegd om aan te geven of er sprake is van een uitkering, waardoor arbeids- en heffingskorting niet van toepassing zijn.koopkrachtwijzer2012-11-15
De arbeidskorting 2013 klopt niet. Welk salaris je ook invult, maximum verlies is 388 euro volgens de tool. Terwijl in de eigen genoemde regels ook terecht staat dat je maximaal 1681-466=1215 kunt verliezen! Graag aanpassen, want ik ben erg blij met deze tool en wil erg graag weten wat ik echt verlies aan koopkracht door de arbeidskortingbeperking in 2013.Egbert2012-11-15
En inderdaad zou ik, net als eerder gemeld, graag zien dat voor alleenstaande ouder die boven 35.000 verdient, per 2015 de alleenstaande ouderkoring en aanvullende alleenstaande ouderkorting compleet verdwijnt, dit is 188 euro netto per maand!Miranda2012-11-15
Beste plukwijzer zoals beschreven in het regeerakkoord: In 2012 geldt de afbouw van de arbeidskorting voor inkomens hoger dan € 45.178, maar in 2013 daalt deze grens naar € 40.000. De maximale afbouw stijgt in 2013 van € 78 naar € 1.173. Werknemers met een inkomen boven de € 40.000 krijgen daardoor een veel lagere arbeidskorting. Volgens mij gaat u ten onrechte nog steeds uit van 45178, te zien aan de berekeningen. Het zou inkomens boven de 40.000 dan veel meer kosten dan uit uw plukwijzMiranda2012-11-15
Ik mis de optie om een WW-inkomen in te vullen. Arbeidskorting geldt (voor zover ik weet??) niet voor een WW-uitkering, dus het rekenbeeld dat ontstaat is niet correct voor mensen met een WW-uitkering. Klopt mijn redenering?P.J. Bloemendaal2012-11-15
L.S, Bedankt voor de aanpassing van het programma na mijn mailtje Deze berekening lijkt me wel correct Hartelijke groet, Aaldert Sikken A.Sikken2012-11-14
De belastingschijfverlenging is weer opgenomen. De heffingskortingformule luidt: afname met 3% tussen 20.935 en 62.941. Dat betekent dat er maximaal 1260 Euro minder heffingskorting kan zijn. Met de verhoging van 75 zou dit op een verlies van 1260-75 = 1185 kunnen uitkomen. Hoe de afbouw precies is in 2014 is nog niet duidelijk, de aanname is dat de afbouw direct in 2014 plaatsvindt.plukwijzer2012-11-14
Voor hoge inkomens wordt de algemene heffingskorting afgebouwd tot 1000 euro (peil 2017). De algemene heffingskorting in 2012 is 2033 (bron belastingdienst). Dus maximaal 1033 'verlies'. Echter de koopkrachtwijzer toont een groter verlies dan 1033? Evert van der Weide2012-11-14
Weliswaar zegt u dat de derde schijf verlengd is, echter waar blijft dan de plus (voordeel) uit hoofde van de verlenging? Ik verdien zelf namelijk fors meer dan de 3e schijf, ik heb dat goed ingevoerd, dus ik zou over een groter deel 42% ipv 52% belasting moeten betalen echter effect (op regelniveau) is nul? Dit klopt toch niet?Evert van der weide2012-11-14
Probleem met de kinderopvang (melding peter). De kinderopvang werd correct bepaald, alleen er zat een fout in het optellen van het totaal. De kinderopvang werd ten onrechte 2x in de optelling meegenomen. Het probleem is ondertussen verholpen.plukwijzer2012-11-14
Mijn Dank en complimenten voor jullie geweldige site. Kan de belastingdienst wat van leren !Wim Butte2012-11-14
Zie inmiddels dat het toch klopt,jammer.jerry pieters2012-11-14
Volgens mij gaat er wat fout bij het berekenen van de effecten van de heffingskorting. Zoals ik de beschikbare info lees gaat deze omlaag van ongeveer 2300 euro naar ongeveer 1100 euro. Dit is echter een bedrag waarmee het belastbare inkomen wordt verlaagd voor iedereen met een inkomen. In de hoogste schijf is het netto effect hiervan dus 52% waar de berekening dit gewoon als netto lastenverzwaring laat zienjerry pieters2012-11-14
alleenstaande ouderkorting en aanvullende alleenstaande ouderkorting vervalt. Deze zijn niet meegenomen in de berekeningen. Peg2012-11-14
De optelsom klopt niet voor ons (92K en 44K tweeverdieners, met 1 kind op de opvang voor 45 uur per week, hypotheek 465K met rente 5%) Als ik kinderopvang niet meereken, krijg ik totaal 1884 euro minder. Als ik kinderopvang wel meereken, kom ik aan ruim 11000 euro minder, terwijl voor ons de bezuiniging op de kinderopvang ongeveer 5000 euro kost. Bij elkaar dus 7000 euro korting ipv 11000 euro??? peter van zanten2012-11-14
Bedankt voor het compliment. De algemene heffingskorting is een netto korting. Dit betekent dat als de maximale korting in 2012 910 euro bedraagt, en in 2014 (in geval salaris > 100.000) deze tot 0 wordt gereduceerd, het netto effect 910 euro is.plukwijzer2012-11-14
L.S Een mooi programma,bedankt. Uw berekening geeft aan dat ik t.g.v. het vervallen van de arbeidskorting er € 585 op achteruit ga Dit lijkt me onjuist daar ik in 2012 ook geen arbeidskorting heb De teruggang in Algemene heffingskorting lijkt me te hoog,daar deze korting maar € 910 bedraagt De meerdere IB kan hier m.i. max. 52 % hiervan= € 473,20 bedragen. Hartelijke groet, Aaldert Sikken A.Sikken2012-11-14
eigen risico compensatie voor chronisch zieken wordt ook niet meer uitgekeerdboelens2012-11-14
Helaas worden WIA uitkeringen niet megenomen in de koopkracht wijzer. Dan zou het verschil groter zijn. Ga extra geplukt worden op 1 jan 2013 i.v.m. autovan de zaak en hoogte van uitkering.boelens2012-11-14
Gelukkig zijn er gebruikers die meer dan 120.000 euro verdienen, zodat de fout in de berekening van de arbeidskorting is gevonden. Deze is opgelost en is gemaximeerd.plukwijzer2012-11-14
graag meer toelichting bij de i (info) wat hierin hoort te komenjuliana2012-11-14
Geweldige site, met helaas een diep trieste uitkomst. Mag ik nog een suggesti cdoen: een indicatie hoeveel % je netto minder te besteden hebt, waarbij de niet beinvloedbare kosten (m.n. hypotheekrente) er eerst zijn afgehaald. Dat kan wel -25% worden.Johannes2012-11-14
De berekening van de effecten van de afbouw van de arbeidskorting klopt niet. Deze afbouw gaat volgens deze site ook negatief worden. Bij zeer forse salarissen (bijvoorbeeld 2,5 mln) wordt hier een negatief effect van 97.000 berekend. Dit kan maximaal zo'n 1.600 euro zijn.marco veldhausz2012-11-14
euro is niet met een hoofdletterp d kort2012-11-13
Volgens mij loopt de plukwijzer nu helemaal krom, want ik ga er 35000 op achteruit. Foutje ? rob2012-11-13
Op de VVD site staat : Werken gaat lonen De algemene heffingskorting (een belastingkorting voor iedereen met een inkomen) wordt met € 75 verhoogd en wordt daarnaast inkomensafhankelijk afgebouwd tot € 1.000 in 2017. De arbeidskorting (de belastingkorting voor iedereen die werkt) gaat verder omhoog met € 388 per persoon (bovenop de eerdere verhoging van € 500), waardoor werken nog meer gaat lonen. Alleen voor hoge inkomens (boven een ton) wordt de korting afgebouwd tot nul. Door deze maatregelen vaPeter2012-11-13
de inkomensafhankelijke eigen risico voor de ziektekosten blijft ongewijzigd overeind uit het 1e regeerakkoord. Dat effect ook graag meenemen. bvd.Paul2012-11-13
mijn dochter wordt in januari 18 en gaat in september naar de universiteit, hoe zit dat met studiefinanciering en ov?a. de la Chambre2012-11-13
zou het mogelijk zijn de lastenverzwaring te relateren aan het netto besteedbaar inkomen (inkomen dat resteert betaling van alle vaste lasten - belastingen, gemeentelasten, wonen, alimentatie, gas water licht auto zorgkosten verzekeringen etc.) Immers de lastenverzwarin moet worden betaald uit het deel van het inkomen dat resteert na betaling van die vaste lastenmartin janssen2012-11-13
Als iemand nu een relatief laag inkomen heeft en een vermogen (exclusief vermogensvrijstellining van ca. 21.500 euro) van meer dan 80.000 raakt hij de zorgtoeslag van euro 700 medio 2013 volledig kwijt. Ook is het zo dat als een mantelzorger inwoont bij de te verzorgen persoon deze gekort wordt op de AOW per 2015 tot 50 % van het netto minimumloon. Dit kan oplopen tot een teruggang van euro 350 per maand.von haussen2012-11-13
Een toevoeging in de berekening kan ook zijn het afschaffen van het afschaffen van de kinderalimentatie in 2015 (en opnemen van de niet beinvloedbare vaste lasten - zie verder). Met drie kinderen betekent dat voor mij een extra achteruitgang van 200 euro netto per maand. Hierdoor lever ik in 2015, 450 euro netto per maand in. En dat op een inkomen van bruo 96.000 euro per jaar (hypotheek 500k - 4,5% + auto v/d zaak 6600 fiscale bijtelling). Als ik de 450 euro netto per maand relateer aan mijn netto besteMartin Janssen2012-11-13
Op dit moment ben ik (60 jaar) met pre pensioen en heb dus geen arbeidskorting. In de berekening is er geen mogelijkheid dit aan te geven en wordt dan in mijn situatie een negatieve post van 257 euro. Als ik mijn leeftijd verhoog naar b.v. 66 jaar dan blijft de arbeidskorting berekend. Klopt dat?Rien Diemel2012-11-13
De verlenging van de derde schijf is nog niet meegenomen. Onduidelijk is wat het nieuwe eindbedrag van schijf 3 wordt. Zodra deze bekend is, wordt de berekening bijgesteld.Koopkrachtwijzer2012-11-13
Aanpassing uniform loonbegrip 2013 doorgevoerd. Dat scheelt flink!!Plukwijzer2012-11-13
Zijn er ook % toe te kennen aan de effecten van BTW verhoging, assurantiebelasting verhoging, accijnsen diesel? En niet onbelangrijk, pensioenpremie > 100K neit meer aftrekbaar! Moeilijk waarschijnlijk, echter een totaal beeld zou wel goed zijn. Immers, mijn teller voor 2014 kwam op > 8,000 euro per jaar netto minder (alleenverdiender > 100K, 2 middelbare scholieren, eigen huis. Hoe dan ook, de band breedte is heeeeeeeeeeeel breed...!?!Paul2012-11-13
Hebben jullie rekening gehouden met de IAB, inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet, die nu bij je loon wordt geteld en waarover je loonbelasting betaald en die die vanaf 2013 een rechtstreekse afdracht is door de werkgever ? Dus, dan geen loonbelasting. rcmbrouwers2012-11-13
Goedenavond, Ik zie nergens de verlenging van de 3e schijf. Is die al meegenomen in bovenstaande berekening? Dagmar TengbergenDagmar2012-11-13
klopt de plukwijzer wel want percentages zijn veel hoger dan wat ik overal lees en hoor (bijv voor alleenverdiener 66k met 2 kinderen)Robert2012-11-13
Er wordt geen onderscheid gemaakt voor aow+ aanvulling aow + pensioen (€ 600 netto). Hoe is de berekening in dit geval?G.Sneeuw2012-11-13
De afschaffing van de alleenstaamde ouder regelingen en aftrek levensonderhoud kinderen hebben een gigantische netto-impact voor gescheiden (co-)ouders. Kunnen jullie die ook opnemen?Jo2012-11-13
In de berekeningen voor 2013 en 2014 mis ik het voordeel van ingehouden Z.V.W., deze wordt namelijk in 2013 door de werkgever betaald en niet meer tot loon berekend, Uniform-Loonbegrip. Dit levert een behoorlijk besparing op de ingehouden loonbelasting op 37 % van de voorheen ingehouden ZVW premie. Vandaar de aanpassing van de 1e schijf IB.Rody2012-11-13
Hoop niet dat dit klopt. Ben tweeverdiener met een zeer fatsoenlijk salaris. Heb twee jonge kinderen van resp. 6 maanden en van 2 jaar oud. Volgens deze berekening zou ik er ruim 12.000 euro netto op achteruit gaan in 2014, nog erger dan bij de inkomensafhankelijk zorgpremie.. Hoe komt de overheid aan die gemiddeld 0.25%, als het hier 20% achteruitgang betreft!! Dit heeft niks met nivelleren te maken, dit is gewoon stelen!Steven2012-11-13
Ik mis nog de mogelijkheid: studerende kinderen, chronisch ziek, gebruik ggz.Jan Wouter2012-11-13
Snelle aanpassing. Bedankt. Het blijven graaiers, maar voor mij pakt dit een stuk beter uit dan die verschrikkelijke zorgpremie.Karel2012-11-10
ik heb namelijk gehoord als je gezamelijke inkomen boven de 43000 is dat je een huursverhoging gaat krijgen van 8,8 procent,hoe zit dat nu naar deze berekeningtommy vos2012-11-08
Door arbeidsongeschiktheid bestaat mijn jaarinkomen uit circa 50% uit salaris en 50% uit WAO. Hierdoor zegt jullie berekening niet zoveel over mijn situatie. 1. Mijn arbeidskorting is veel lager. 2. Vervallen van de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken, houdt in mijn geval in dat ik er vanaf 2014 tussen de € 1500 en € 2000 netto op achteruit ga. Dit wilde ik toch even zeggen.lucille2012-11-08
Ik ben zo'n door de maatschappij als graaier neergezette medisch specialist. ( ik heb wel 15 jaar gestudeerd incl specialisatie met bijbaantjes en dergelijke. Nu mag ik zeker de vruchten van mijn inzet niet meer plukken want ik moet flink dokken. En daarbij is de kinderopvang, de BTW verhoging en de verhoging van de assurantiebelasting, energierekening WOZ belasting en watersschapsbelasting en benzine prijzen nog buiten beschouwing gelaten. Ik hoor ze nog roepen de euro wordt van ons allemaal. Jaja ik zie Barbara2012-11-08
Geachte dame/heer, Wij konder 3 jaar geleden uitsluitend terecht in een huurwoning in de vrije vestiging. Onze woonlasten -incl. Kosten voor energie bedragen ca. 45% vans ons netto inkomen. Een fiscale tegemoetkoming voor deze scheefhuur vind ik niet zo'n raar idee. Groet Rob kaakRob Kaak2012-11-08
En bovenstaande noemt u Stevig geplukt? Laat me niet lachen 511 inleveren op een samenbruto van 81000, samennetto zal ruwweg zijn 63000, dat is nog niet eens 1% dat valt me echt reuze mee hoor Jos van Damme Jos van Damme2012-11-07
Zou u contact met mij willen opnemen? Ik ben bezig met een stukje over uw tool. Mijn nummer: 035-6775353. Sowieso zou ik graag willen weten voor welk jaar specief uw berekeningen gelden. vriendelijke groet, Bas de Vries (NOS)Bas de Vries2012-11-07
In de berekening mis ik het effect van uitfaseren van de aflossingsvrije hypotheek aftrekderek2012-11-07
Leuke tool! Wat ik alleen nog mis: zorgtoeslag, de +premie bij een weinig verdienende partner, kindgebonden budget, gehandicaptenregelingen enz enz. Ingewikkeld allemaal.. Verder zou t erg handig zijn als je je huidige maandinkomen kunt aangeven: netto maandinkomens verschillen per sector (bedrijfsleven vs overheid).marloes2012-11-06
Uw plukwijzer "klopt niet". Ik heb zojuist een bericht gekregen van de PVDA publieksvoorlichter die bevestigt: Lage en middeninkomens tot twee keer modaal gaan er licht op vooruit door de combinatie van maatregelen. Jaja, dat is pas nieuws he? Vervolgens zegt men wel dat alleenverdieners er tot 50000 niet op achteruit gaanm hetgeen toch echt geen 2x modaal is, maar een kniesoor die hier op let. Er is volgens het PVDA dus ies mis met uw rekentool want volgens uw rekentool lever ik 250 euro NETTO per maand marianne2012-11-06
Er wordt helaas geen rekening gehouden met het wegvallen van onderhoud kinderen (belastingvoordeel kinder Alimentatie) Dit kost ons € 95 per maand. Tevens zie ik de verhoging kinderopvang niet terug. Wel fijn dat er een globale berekening is. Bedankt daarvoor. Met vriendelijke groet, MargaMarga2012-11-06
Schande! Dramatisch want dit betekent dat ik mijn huis kan verkopen. Is hier overigens ook rekening gehouden met het feit dat ik en mijn partner beide ambtenaar zijn (nullijn!) ? Weg met dit regeerakkoord en de bijbehorende partijen die blijven roepen dat minder iets meer van de hogere middeninkomens gevraagd wordt! Max2012-11-06
Terechte acties alleen die Euro k 70 moet er uit en waarom de hypotheekrente aftrek zo langsaam afbouwen ? Profiteren alleen maar de heel groot verdieners van.Terechte acties alleen die Euro k 70 moet er uit.2012-11-06
Ja joh, nog meer zorgpremie waarbij nu toch al geen kosten maak door gezonder te leven.Erik Jansen2012-11-06
Hoe kan het dat ik arbeidskoring heb na 2014; ben al jaren gepensioneerd. Verder begrijp ik de zorgpremie niet omdat we dadelijk niet weten hoe de aanvullende premie uitpaktKieb2012-11-06
eigen schuld van de kiezers, hadden ze anders moeten stemmen dus nu niet lopen zijken he, eigen schuld vette dikke bult rik2012-11-06
u vergeet het eigen risico op de ziektekstverz!!!rik2012-11-06
Je moet gaan stelen net als de regering om te overleven. Kut gewoon wilders stemmen en die geiten wolle sokken naar huis sturen!!!!Geplukte2012-11-06
jammer als je deze plukwijzer wilt delen op facebook dat het het regeeraccoord is van VVD en CDA dat vind ik wat onzorgvuldig moet PVDA zijn..Dus deel ik hem maar even niet tot dat dit veranderd is..Mieke 2012-11-06
206 euro p.m. achteruit. werk dus voor jan lul in ploegendienst.marco2012-11-05
De berekening is nog niet volledig. Zo ontbreekt bijvoorbeeld het verhoogde eigen risico per jaar en de verhoging kinderopvang per januari 2013. Setz2012-11-05
Het kan toch niet waar zijn, als dit onze politieke leiders zijn, zijn we echt overgeleverd aan de "goden"!Co Bergsma2012-11-05
Hoe hebben jullie de huidige 7% inkomensafhankelijke premie in de berekening verwerkt. Kan namelijk nergens in het regeerakkoord vinden of die naast de 11% komt, of dat die straks samen de 11% vormt. Dat laatste geeft heel andere resultaten.R2012-11-05
Laatst verdiende salaris in Nederland ingevuld. Min 1831,- Euro op jaarbasis. Zo te zien keurig net op tijd weg uit Nederland.Mark2012-11-05
In werkelijkheid wordt het nog veel erger, in de berekening zijn geen studerende kinderen opgenomen en dat zijn er straks 3, tel het verlies van hen er bij plus het feit dat je je kinderen in het weekend niet meer ziet omdat het OV niet te betalen is. Het doel is blijkbaar dat de autochtone nederlander zich geen kinderen meer kan veroorloven.Kippie2012-11-05
Mensen had op de PVV gestemd. Die partij begrijpt dat bezuinigen betekend minder uitgeven. Deze gasten verstaan onder bezuinigen: Meer halen (stelen) bij de burger. En dat alleen om een mooi en goed betaald baantje bij de EU te bemachtigen.Gertwan de Wildt2012-11-05
Ook ik schaar mij achter de mensen die aangeven voor de laatste keer op VVD te hebben gestemd. Natuurlijk verwacht je compromissen. Elke weldenkende Nederlander weet dat. Maar hier heeft de VVD zijn kiezers echt verkwanseld en volledig in de steek gelaten. Wel héél veel water bij de wijn ... en dat om als premier alleen maar in het zade te kunnen blijven! Die wijn ... die is niet meer te drinken!Roy Abels2012-11-05
Bij stoppen werken echtgenote constateer ik een achteruitgang op jaarbasis die bijna verdubbelt (wordt dan plots -3.305,00)! Betekent dat alleenverdieners dus vele malen meer betalen dan twee-verdieners (in ons geval dan ook met een lager gezamenlijk inkomen!!) Zie ik dat correct? Roy Abels2012-11-05
Lijkt mee te vallen, maar helaas: Niets wordt gezegd over de plannen voor ZZPérs zoals ik. De zelfstandigenaftrek (5000 euro) vervalt. DAT wordt pas plukken!grootveld2012-11-05
Valt allemaal best wel mee..... Tenminste als je meer dan 200.00,= euro per jaar verdient. Met een inkomen van 750.000,= euro per jaar en hypotheeklasten van 200.000,= euro per jaar, ga je er toch mooi 16.737,= euro per jaar op vooruit !Jan2012-11-05
Voor de grap ingevuld. Ik krijg zorgpremie in 2014. Die werd toch afgeschaft? Het wemelt van de berekenings-sites en ze kloppen geen van alle.Peter Huisman2012-11-05
Ben liberaal in hart en nieren, maar dit is de laatste keer dat ik vvd heb gestemd. Handig gedaan van Bos en Samsom.Toon van Nieuwenhuijzen2012-11-05
Godvergeten klootzakken!engineering2012-11-04
Ben liberaal in hart en nieren, maar dit is de laatste keer dat ik vvd heb gestemd. Handig gedaan van Bos en Samsom.Toon van Nieuwenhuijzen2012-11-04
Ik weet het niet maar volgens mij was het lente akkoord zo gek nog niet. Er moet iets gebeuren maar zelfs wij, 3 x modaal, komen met een lage hypotheeklast van ca 450,- bruto per maand en een lease auto van ongeveer 35.000,- amper meer rond. Ik begrijp er niets meer van. Jeroen 2012-11-04
Het is voor mij niet verklaarbaar dat er geen vraag is over arbeidsinkomen en toch (voor ons beiden, gepensioneerden en AOW-ers) er een voordeel in de vorm van arbeidkorting uitrolt.hjdegroen2012-11-04
lijkt me een vreemde berekening, als je invult dat je meer dan 180.000 verdiend ga je er op vooruit, met 2 euro per maand,theo2012-11-04
dacht vul eens in voor de lol een fictieve berekening inkomen : 60.000 bruto parter : 25.000 bruto leeftijd : 40 parter : 30 kinderen : geen huur : 800 euro oldtimer : 1 Je gaat er in 2014 per maand netto -134,- Euro op achteruit. Dat is -1.611,- Euro op jaarbasis als je dus op jaarbasis gezamenlijk 85000 euro verdient zoals ik in deze berekening heb gedaan .. dan kan je gemakkelijk die 1611 euro betalen en snap ik niet waar die mensen zich zo druk om maken. Dan moeten die menklaas2012-11-04
tja, het is jammer maar ik snap de maatregel goed en vind hem ook eerlijk. josje de ru2012-11-04
Een "share button" voor Facebook zou goed zijn, dan wordt de website snel onder vrienden en relaties gedeeld. Succes, groet, HaraldHarald2012-11-04
De plukwijzer houdt geen rekening met AOW'ers die dus geen arbeidskorting krijgen en (dacht ik) ook nog hogere belasting betalen.Hans2012-11-04
Dag, Jullie vergeten volgens mij in de berekening mee te nemen, dat wij nu met z'n allen ook gewoon zorgkosten betalen. Mijn partner en ik betalen nu samen ongeveer 250 euro. Wat is de basispremie volgend jaar? Doe dat keer 2 en tel daarbij de gezamelijke zorgpremie erbij op. Hoeveel is dat dan meer invergelijking met huidige premie? Volgens mij niet zo veel.... Valt volgens mij nog wat aan te passen in jullie berekening. Met vriendelijke groet, Billy Kruize (VVD-stemmer)Billy Kruize2012-11-04
Bedankt Rutte, bedankt; nu kan ik dus het land redden.peter2012-11-04
Ook al vul ik partner N.v.t. in word dit wel meegenomen in de berekening?Gonzo2012-11-04
Ik heb een kind, 21 jaar studerend MBO ROC Hoofddorp. Wat is de zorgpremie die ik voor hem moet betalen?Richard Boersen2012-11-04
je kan beter niet werken en lekker op je reet in de bijstand gaan zitten belachelijk tuurlijk als je veel verdiend moet je ook wat inleveren maar pluk niet van jan de arbeider wij als gezin gaan er bijna 400 euro op achteruit me man is timmerman en ik zelf in de schoonmaak we worden gestraft om de economie weer op orde te krijgen......... bedankt Rutte en Samsonpatricia2012-11-04
Heb ik toch mijn kosten plaatje goed ingericht Geen cent teveel naar de staat Geen auto geen vrouw geen kinderen geen eigen huis. En als ze dan andere belastingen willen heffen dan pas ik daar mijn leven ook op aan geen cent naar de staat. uiteindelijk zal ik Nederland gaan verlaten ik werk voor me zelf en niet voor een ander.P.A.Robijn2012-11-04
Wat nou plukze, ik ga er volgend jaar 66 euro op vooruit! En dat is zonder een verhoging van mijn loon waar ik hard voor heb gewerkt.Ha Ha2012-11-04
Erg leuke site bedankt. Helaas ga ik er nog meer op achteruit. In de berekening is geen rekening gehouden met ouderscapsverlof en vergoeding bijdrage kinderen wat bij mij alleen al goed is voor 2300,- euro per jaar minder vergoedingenarno2012-11-04
Bah! Is dit nu de manier om werken lonend te maken?? Ik dacht het niet! Het hebben van een verantwoordelijke job met een goed salaris is niet interessant meer straks, studeren om zo'n fijne baan te bemachtigen heeft totaal geen zin meer want zodra je je kop boven het maaiveld durft uit te steken word je flink teruggesnoeid: nivelleren noemen die rooie rakkers dat, of ze noemen het een feest. Bah! Bah driewerf Bah!Gérard Le Trébuchet2012-11-04
300 euro netto per maand er op achteruit. voelt niet helemaal als 0,6%..... jw van der stam2012-11-04
Prachtig initiatief: 2 suggesties: Ik zou bij "U gaat er in 2014 * Euro op achteruit, de term NETTO nog toevoegen, en ook wat je er per maand op achteruit gaat. Is net even iets makkelijker rekenen..Henk de Vries2012-11-04
Ik ga er 2832 euro op achteuit per jaar. Dat is niet meer op te brengen. Onbegrijpelijk deze nivillering! Hoe help je de werkende middenklasse naar de klote. Juist de middeninkomens zijn de mensen die de economie uit het slob kunnen trekken als ze wat over houden. Dat gaat straks niet meer. Ik ben woest op de VVD, mijn stem krijgen ze nooit meer.Alex Jansen2012-11-04
D66 en CDA hou dit tegen in de eerste kamer en ik zal jullie belonen met een stem bij de volgende tweede kamer verkiezingenPieter2012-11-04
Doodziek word ik hiervan.........Sabine Dekker2012-11-04
Beste Plukwijzer, Prima initiatief. Met dank. Groeten, AlmaAlma de Leeuw-Van Wilgenburg2012-11-04
D66 en CDA hou dit tegen in de eerste kamer en ik zal jullie belonen met een stem bij de volgende tweede kamer verkiezingenPieter2012-11-04
Er is sprake van een trendbreuk. Met een bepaalt middeninkomen heb je een bepaalde hypotheek en verplichtingen. Het is niet vanzelfsprekend dat je dan in mijn geval "even"350,- per maand inlevert. Dit betekent geen vakantie meer. Het is de eurocrisis in het klein, we brengen geld van noord naar zuid, we brengen inkomen van "rijk"naar "arm". Het is niet zo dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, want er is een aftopping op 70k. Was het koopkrachteffect voor de onderhandelaars zelf anders tDanny2012-11-04
Ehh: Schijf 4 van 52% naar 49% = meer dan 5% minder hypotheekrenteaftrek. Die hebben ze binnen. Om te compenseren, de zorgtoeslag, zodat rijk hetzelfde ontvangt. Ook nog onevenwichtig verdeelt. Lees het Kunduz akkoord er eens op na qua nieuwe hypotheken. Plus de 30jaar. Hoezo is de hypotheekrenteaftrek niet beperkt? Los van die 0,5% per jaar, dat is niet eens boeiend als je het vergelijkt met wat er al is doorgedrukt. Gewoon afleiding. Straks nog wat zeuren over de zorgpremie en we hebben alles weer gesliktErwin2012-11-04
Dit is gewoon ziek, waar krijg ik 400 euro netto per maand vandaan om dit te dekken? ALs familie komen we nu al bijan niet rond op een inkomen..Joel Wallo2012-11-04
Heel mijn leven VVD gestemd. NOOOOOOOIT weer. Wellicht sprak toch Wilders de waarheid en NIET Marx Rutte over de breuk in het Catshuis. We zien nu wat een leugenaar en draaikont Marx is. Wim Tripel2012-11-04
Mis nog de bezuinigingen op de kinderopvang. En t is al schokkend met 476 euro per maand netto minder. Dat is niet ietsje meer.C.2012-11-04
Als alle middeninkomens zijn kaalgeplukt en vervallen tot de "draagkrachtige schouders in deze maatschappij", wie gaat er dan voor ons betalen. Mensen die hard werken en de economie draaiende houden moeten juist beloond worden, beroepswerkelozen en kansarmen juist bestraft. Ik ga er met 3 kinderen €350,- per MAAND achteruit. En ik spaar nu al bijna niets! Bedankt VVD, heel misschien stem ik volgende keer weer op jullie. jaspert koster2012-11-04
Als dit persoonlijk is kan het kloppen, maar u vraagt ook gegevens partnet. De nominale premie gaat bij haar omlaag van 1200 naar 255 dat zie ik niet terugh.peterse2012-11-04
beetje domme fout in de header, ik zag het toen ik de link op Facebook wilde delen. CDA??? Plukwijzer 2012 - bereken het effect van het regeerakkoord VVD - CDA 2012 Rick2012-11-04
ik zou graag kunnen invullen dat ik geen partner hebfrans boshoff2012-11-04
ben gepensioneerd, geniet geen arbeidskortingE. van der Vegt2012-11-04
Doodziek word ik hiervan.........Sabine Dekker2012-11-04
Als verstokte maar nu ontheemde liberalen zijn wij bereid onze schouders onder een fatsoenlijke NIEUWE LIBERALE partij te zetten. Als insiders weten we dat deze ingreep in het zorgstelsel geen euro besparing opleverd, integendeel.H en M van den Heuvel2012-11-04
Waarom is er geen mogelijkheid bij de plukwijzer om géén partner te hebben? Of krijg ik die als alleenstaande van dit kabinet aangeboden :)Stefan2012-11-04
ik ga er nog veel meer op achteruit dan in uw rekenvoorbeeld. Mijn klassiekers rijden op diesel en wegen beide ongeveer 1500kg, alleen gaat me jaarlijks 1400 kosten. Totaal ga ik er waarschijnlijk bijna €5000,- jaarlijks op achteruit. Mijn vrouw gaat waarschijnlijk stoppen met haar werk, zodat een auto weg kan, we geen opvang nodig hebben, iets minder hoge ziektekosten gaan krijgen. Dat er wat veranderen moet in diyt land begrijp ik goed. Maar hier doe ik niet aan mee.Derek Kuipers2012-11-04
Dit is ongeveer een gezamelijk netto maandsalaris. ik heb dus de hypotheekrente aftrek nodig im de zorgpremie te kunnen betalen. 235 eiro is meer dan ik na aftrek van vaste lasten en boodschappen overhoudt in de maand. Ik moet dus af stoppen met aflossen of met pensioensparen of interen op het spaargeld. binnen nu en drie jaar ben ik dus arm. Diederik niet die verdient ruim boven de 70k en wordt minder hard geraaktrichard renckens2012-11-04
Bedankt voor dit inzicht. Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd. Al jaren holt mijn netto besteedbaar inkomen achteruit. Nu ingeklemd in de vaste lasten. Ik ga mijn zorgverzekeraar opzeggen. Ik word eigen risicodrager. En dat nu in tijden van crisis ook nog eens enorm nivelleren, een regelrechte schande. De krantenkop Marx Rutte was treffend.henk van houwelingen2012-11-04
Van de berekening klopt helemaal niks. Een veel te negatieve weergave van de feiten. Alle positieve zaken worden weggelaten. Bij een inkomen van 10.000 per jaar gaat iemand er op vooruit op de zorgpremie bijvoorbeeld. Arbeidskorting gaat 125 per jaar omhoog vanaf 2014 en dat levert dan 4,- per maand op? Wel wat meer hé. Stop met deze website of geen een juist beeld van de zaken! Ontevreden mede-burger2012-11-04
1. Wat vinden de vrienden van onze premier hiervan? Kwam een keer ter sprake tijdens een debat dat hij modaal verdient en zij 1,5 x modaal.. 2.Als dit onderhandelen is met PVDA hoe doen we het dan in Europa? Dennis2012-11-04
Rutte: STERF !!!!!!!!peter2012-11-04
Veel dank voor deze tool. Mijn partner verdiend 24000. Weet u zeker dat zij erop achetruitgaat? Tevens is het misschien handig om het eigen risico erbij te zetten. Miep2012-11-04
Leuk, Rutte verdient veel meer maar leverd veel minder in. Trouwens zo voor alle salarissen boven de 150 000. De sterkste dragen minder!2012-11-04
Van de berekening klopt helemaal niks. Een veel te negatieve weergave van de feiten. Alle positieve zaken worden weggelaten. Bij een inkomen van 10.000 per jaar gaat iemand er op vooruit op de zorgpremie bijvoorbeeld. Arbeidskorting gaat 125 per jaar omhoog vanaf 2014 en dat levert dan 4,- per maand op? Wel wat meer hé. Stop met deze website of geen een juist beeld van de zaken! Ontevreden mede-burger2012-11-04
Klopt niks van de berekening. De 11,1% komt over het loongedeelte boven de minimumloon (ong. 19000) Daarnaast moet je de huidige premie eraf halen. Die vervalt. De nominale premie voor iedereen word 255 per jaar. CH2012-11-04
Mooie tool! Bedankt voor de moeite Mijn zorgverzekering is onderdeel van mijn werkgever om te betalen. Wat betekent dat wij erop vooruit gaan. Kleinigheid om optioneel te maken misschien.maarten2012-11-04
Is lekker geregeld door onze Mark. Leuke tool, wel wat fine-tunen denk ik. Zit het eigen risico hierin verwerkt?Hans2012-11-04
Ik ga er dus 280 per maand op achteruit. Alleen ik kan nu dat bedrag niet iedere maand sparen !!!! Volgend jaar dus tekort ?Hans2012-11-04
Ok, wanneer gaan we met z'n allen naar het Maliveld toe? Ow, wacht.... daar hebben we geen tijd voor want we werken 5 dagen in de week.... en waar gaan we de auto parkeren nadat we er 4 km/u te hard door de trajectcontrole hebben gereden? #Maliveld #demonstratiePeter2012-11-04
Eerst de eigen site maar eens goed bekijken. Regeerakkoord VVD-CDA 2012 klopt niet he......Henk2012-11-04
Daar hebben wij nou ons hele leven hard voor gewerkt. Niet 1 dag van WW of dergelijke instanstie getrokkenCharles en Ans2012-11-04
Een mooi moment om te stoppen met werken er wordt tenslotte in deze groep geïnvesteerd.2012-11-04
De overheid,misdaadorganisatie welke democratisch is gekozen. Henk2012-11-04
500 Euro per maand?!? Hard werken loont dus toch niet. De VVD heeft gewoon alle liberale waarden verkwanseld, in ruil voor wat zaken waar de doorsnee burger toch geen belang in stelt.....kiezersbedrog, iets anders is het niet!!!!Frank2012-11-04
Whahaha, niet serieus te nemen berekeningen. Zelfs mensen met minimuninkomen zonder oldtimer gaan er in dit model op achteruit. Grote onzin. Doorgerekende koopkracht stijging van 0,2%. kalekip2012-11-04
Ik snap het geklaag niet. Iedereen in Europa gaat erop achteruit, dus waarom zou Nederland de dans ontspringen? Wees blij dat je niet bij de landen als Griekenland, Spanje, Portugal, Italië hoort. Dan ga je er harder op achteruit dan je berekenen kunt.2012-11-04
Vreemd, er wordt aangegeven dat we er flink op achteruit gaan, maar de berekening laat zien dat het bedrag 2,363 euro is per maand. Nou met een achteruitgang van maar ongeveer 2,5 euro kan ik meeleven.Tony van Reen2012-11-04
Gewoon een super slecht akkoord. Ik ben benieuwd hoe lang de VVD dit uithoudt of er maar gewoon de stekker uittrekt. Tijd om de stekkerdoos weer te voorschijn te halen. Nu nog een lachwekkend grietje in de Kamer die dit even voordoet hoe het moet. Misschien iets voor Fleur Agema.Matt2012-11-04
Nog meer op achteruit?Ik heb een expartner waar ik alimentatie van moet betalen.Ik heb al jaren geen index meer omdat ik er vervroegd uit moest.In 2014 word ik 65 wat ook al word verlengd en ik geen inkomen van heb.Nu moet ik dus verplicht weer advocaat kosten maken om mijn ex te sommen dat ze het maar moet bekijken.Is hier wel over nagedacht?Bruto inkomen is niet een werkelijk inkomen.Ook gaat de helft naar haar toe.Wil2012-11-04
"Er wordt voor alle huurders een additionele huurverhoging van 1,5% boven de reeds bepaalde huurverhogingen toegestaan." Maak daar maar 6.5% van.joop2012-11-04
zonder partner invullen niet mogelijk, shame on you!frits2012-11-04
Zo te zien ruim 7800 per jaar ofwel 18% erop achteruit. WAANZiN. Brian2012-11-04
Een mooi overzicht! Er lijkt in uw berekening geen rekening te worden gehouden met het feit dat de verlaging van de belastingtarieven in de twee schijf (4%) ook gevolgen heeft voor de hypotheekrenteaftrek. Bij een rente van 1000 euro per maand ga je daarvan netto 620 ipv 580 euro betalen. Je gaat er dus 40 euro netto op achteruit. Marc Numann2012-11-04
Moet ik nog een ziektekst verzekering afsluiten of vervalt die verzekering?hans2012-11-04
de berekening klopt niet! De oldtimer weegt 900 kg, en "kost" dadelijk slechts 22 euro per maand, de huur wordt niet verhoogt. en de arbeidskorting klopt ook niet, heb inkomen uit wia-uitkering.mark van haperen2012-11-04
5000 ekkies eraf volgend jaar! Dat wordt niet meer op vakantie volgend jaar. Mooi is dat! En bedankt Mark. Dat is een hele dikke min. Dat komt neer op zo'n 8% minder besteedbaar inkomen. Ongelofelijk. *knijp in zijn arm in de hoop dat de boze droom dan ophoudt*Kale Kees2012-11-04
630-204=426 p/m achteruit. Is hier het eigen risico al in verwerkt? Dat is zo'n 10% minder besteedbaar inkomen!Dirk2012-11-04
Allememagies! Hoezo brede schouders?! Er gaat al 50.000 euro van mijn inkomen ieder jaar naar de staat en de onrendabelen. Dat wordt een leuk gesprek met mijn baas maandag. pjetter2012-11-04
630-204=426 p/m achteruit. Is hier het eigen risico al in verwerkt? Dat is zo'n 10% minder besteedbaar inkomen!Dirk2012-11-04
Pijnlijk. Zeer pijnlijk. Waarom worden de lasten bij één bevolkingsgroep gelegd? Zeer onevenwichtig en pijnlijk. Het bedrag wat ik in 2014 minder krijg, heb ik jaarlijks nu niet over. Twee onderwijssalarissen, kinderen en koophuis. En dan 6000 euro in de min in 2014. Wat hebben we fout gedaan?Rd2012-11-04
De berekening laat (in mijn situatie) nog minstens twee zaken buiten beschouwing: een tweede (verbouwing)hypotheek (aflossingsvrij met een rentepercentage van 3,5) en mijn volledige arbeidsongeschiktheid (geen voordeel van de arbeidskorting, zeker betaling maximaal eigen risico en vervallen compensatie). Peter Riksen2012-11-04
Fijn, ga er ruim E,2000 per jaar op achteruit. Was er toch al vanuit gegaan dat Marx Rutte niet te vertrouwen was, derhalve is mijn stem naar Fleur gegaan.wim2012-11-04
U gaat er in 2014 -4.867 Euro op achteruit En bedankt he!Ronnie2012-11-03
Ik snap niets van uw berekening. U gaat er in 2014 -1.370 Euro op achteruitJan2012-11-03
Op zich een redelijke bezuiniging, maar dan moet het zorgpremieverhaal nog wel even van tafel. Meer betalen OK, maar niet op deze manier. GJFlikkema2012-11-03
Zeg VVD, doe 's uitleggen waarom wij € 500 NETTO p/m achteruitkachelen? Dat lijkt zomaar meer dan die maximale 1%... Jullie haten je eigen hardwerkende kiezers ofzo? Mark Jansen2012-11-03
Nivelleren? Mag werken niet lonen? Mag iemand die elke dag zijn nest uit komt, niet meer verdienen dan de toeslagen-consumerende bijstandstrekker? Mag doorleren en langer werken niets meer opleveren? Als we uit de crisis willen komen dan zullen we initiatief-nemen en langer werken toch echt moeten belonen! Een premie op bankzitten is geen oplossing! Dit land gaat op deze manier echt naar de kloten, en het lijkt alsof iedereen het ziet behalve rutte en die vetklep. En als mensen zich zorgen maken oveHenk2012-11-03
ik mis nog het inkomensafhankelijke eigenrisicoJ2012-11-03
soldariteit is wat mij betreft prima, maar dit gaat tever. indien dit doorgaat, zal ik nooit meer pvda of vvd stemmen. maar wat dan nog wel?w.landman2012-11-03
-€6248 in 2014. Echt opzouten met dit communistische idee. Ik ben best bereid bij te dragen maar dit gaat te ver.Joost2012-11-03
jullie zijn vergeten de huidige kosten van ziektekostenpremie in aftrek te nemen van Eur 1300 ppPeter2012-11-03
Hartelijk dank voor deze maatregel. De VVD wordt bij de eerstvolgende verkiezing gedecimeerd! Het land wordt weer bruin.Anoniem2012-11-03
Een feestje noemt Spekman het. De man die eraltijd uitziet alsof hij onderweg is naar een pyama-party.. Hij wil elke stimulans om zelf voor je inkomen zorgt, keihard afstraffen. Brood en melk zullen als het aan hem ligt inkomensafhankelijk worden. Om de bankzittende parasieten te pamperen. Een feestje... Ik hoef geen uitnodiging! Bezorgde nederlander2012-11-03
VVD huilies !!!!! Theo2012-11-03
Die rooi ratten rusten pas als de hardwerkende nederlander leeggeknepen is ten gunste van bankzittende parasieten! Met een flatscreen, huurtoeslag, kindertoeslag en een te hoge BMI-index lachen ze elke nederlander uit die 's ochtend naar zin werk gaat.Hardwerkende nederlander2012-11-03
GODGLOEIENDE GODVERDOMME!!!!David2012-11-03
Alleen slappe zakken mekkeren. Gewoon niet zeuren als je wat voor een ander inlevert. Mike2012-11-03
Er klopt helemaal geen fluit van deze berekeningen. De zorgpremie die hier wordt gepresenteerd, stemt in het geheel niet overeen met het akkoord. Daarbij, indien € 16 miljard moet worden bezuinigd, is dat gemiddeld € 1.000 per burger. Per gezin met 4 personen dus € 4.000. Of het nu uit de lengte of uit de breedte komt, bezuinigen raakt de koopkracht. Face the facts.Danny2012-11-03
Boos je bent een jankbal !Theo2012-11-03
Ik moet in 2012 al 600 euro ZVW meer betalen ivm de verhoging Maximumbijdrage-inkomen naar 50.000 euro In 2014 3600 euro meer betalen. Waarom heb ik VVD gestemd? Dik 4000 euro minder besteedbaar inkomen in twee jaar. Nog een paar jaar volhouden, dan heb ik niets meer.EJ Bouman2012-11-03
Het is wel duidelijk dat het jouw nooit heeft tegen gezeten. Wees blij dat jezelf niet in een uitkering zit en wat mankeert mongool.Piet2012-11-03
Berekening klopt niet. Er wordt geen rekening gehouden met de juiste huurverhoging voor scheefwoners.TRS2012-11-03
Sterf Mark Rutte, sterf Goor achterbaks kiezersbedrogOscar2012-11-03
Schandalig!Boos?2012-11-03
Toen er bezuinigingen waren op gehandicapten toen hoorde ik je niet egoistische klootzak.Henk2012-11-03
Een gotspe om zo met je achterban om te gaan. Ik zeg hierbij:op naar de 0 (nul) zetels voor de vvd. Je verdient dit hiermee. Pure verloochening van eigen principes.WHF2012-11-03
U gaat er in 2014 599,954,946 Euro op vooruitpvv2012-11-03
KUT VVD en PVDA. IK HAAT JULLIE IK STEM VOORTAAL PVV. EEN BETROUWBARE PARTIJ. STELLETJE KUT OPLICHTERS!KUTVVD2012-11-03
pfff... hier mag nog wel eens huiswerk op gedaan worden... volgens de berkening, gaat mijn huur 11 euro verhoogd worden (gaat niet gebeuren, vrije sector, langlopend contract), mijn zorgpremie 148 verhoogd (klopt ongeveer), mijn partner 56 verhoogd (in wekelijkheid 700 op vooruit, inclusief belastingvoordeel). Daarnaast telt het totaal als volgt: -11 + -148 + - 56 + 89 = -1498 ! Een berekening die nergens over gaat... :S Tenslotte, als mij iets -11 kost, levert het mij dan 11 op, of kost het 11? WPietje Puk2012-11-03
Geweldig deze tool. Ik word dus door mijn eigen partij genaaid. Hierbij verklaar ik dat ik NOOIT meer stem op de VVDD.J. van der Biezen2012-11-03
Ik ga er niet op achteruit. Heb ook groot deel van mijn inkomsten veranderd van loon naar inkomsten uit verhuur en rente. Die zijn (nog) onbelast behalve 1,2% in box3. Maar de huuropbrengst ten opzichte van de aanschafwaarde is al ruim boven de 20% en gaat jaarlijks met de index omhoog.Jan2012-11-03
Ik heb geen partner, maar ik moest dar toch een leeftijd voor geven (nb wel een thuiswonend kind ten mijner laste van 28, maar dat lijkt mij wel heel speciaal)casper de weerd2012-11-03
Zo, dat is schrikken en tevens onacceptabel. Solidariteit staat hoog in ons vaandel, maar dit is buitenproportioneel. Rutte en Samsom zijn al in carnavalsferen? In ieder geval in kennelijke staat...Paul Groot2012-11-03
6000 achteruit per jaar. Had liever gezien dat dit geld werd gebruikt om Nederland gezond te maken ipv geld neutraal te herverdelen. Zou ik vrede mee hebben. Wie moet straks de stijgende kosten in de zorg betalen, ik ben zojuist geplukt. Mag niets zeggen want ik ben de boef omdat ik 52% belasting betaal. Gelukkig kunnen we altijd samen armer worden, wel zo sociaal.Rienk2012-11-03
Wij gaan er 3.816 Euro per jaar op achteruit. Dat is 318 Euro per maand. Dan heb ik mijn oldtimer niet meegeteld, want deze is al een tijd geschorst. Nu geeft ons uitgavenpatroon voldoende flexibiliteit om ons hierop aan te passen, maar sparen is er niet meer bij, zeker niet vanwege de al doorgezette bezuinigingen op de kinderopvang. Hans Spekman (nu op tv) zet mensen zoals wij (1 modaal inkomen, 1 twee keer modaal) weg als mensen die het goed hebben en mensen die een 'normaal' salaris hebben (bouwvakkersChrist2012-11-03
4653 euro in de min.... Dat kan ik niet opbrengen. Dan maar naar België. Daar hebben ze nog wel werk voor techneuten.Menneke2012-11-03
lol, welke vmbo'er heeft dit overzicht gemaakt... d'r klopt echt geen ruk van.Peter V2012-11-03
Europa mensen! Europa komt er nog eens bovenop en die willen vanaf 2013 zo'n 3400,- euro per maand afpakken van alle werkenden, niet de rijken en armen maar net de modaaltjes natuurlijk, En die zeuren niet, die gaan niet protesteren, die hebben het toch te druk met werken en het hoofd boven water houden. mensen, niet meer strategisch stemmen, gewoon ronduit PVV... Klaar!Dave2012-11-03
Ik ga ook maar meer zwart werken , Een UItkering aanvragen, vrijstellingen, handje ophouden, brutale bek hebben en drugs dealen. Dat loont tenminste wel in dit godvergeten schijtland met graaiers en uitvreters. En vergeet even de EU niet, Marx en PVDA gooien er ook 400 miljard naartoe, maar ze hebben de zorgpremie al bliksemaflijder en iedereen trapt erin. Nu ga ik komend jaar al 6500 euro achteruit. Het jaar daarop zal het verdubbelen voor iedereen, want niemand, niemand houd de VVD, de PVDA eDave2012-11-03
De huizenmarkt zal nog verder instorten. Een paar duizend euro minder per jaar en de hypotheek verplicht aflossen? Hoe zie je dat voor je! Nog minder geld om een hypotheek te krijgen dus de prijzen zullen nog verder dalen. Rampzallig.W.2012-11-03
De huizenmarkt zal nog verder instorten. Een paar duizend euro minder per jaar en de hypotheek verplicht aflossen? Hoe zie je dat voor je! Nog minder geld om een hypotheek te krijgen dus de prijzen zullen nog verder dalen. Rampzallig.W.2012-11-03
Helaas is u berekening incompleet . In 2015 , wanneer ik 65 wordt, zal ik 3 maanden geen AOW ontvangen , waardoor mijn inkomen in totaal +/- 5000 !!!! Euro lager zal zijn dan in 2012 . svp in de volgende versie van de plukwijzwer het pensioengat erbij betrekken !cees godschalk2012-11-03
Ik denk dat er in deze berekening geen rekening mee gehouden is dat ik momenteel voor de vrouw en twee kinderen ruim 100 euro pp nominale premie betaal, het kan dus nog wel meevallen.Leen Torenvleit2012-11-03
Belachelijk, beiden werken we 4 dagen ( precies zoals de regering; gelijke zorg en werk voor man en vrouw) en met deze maatregelen zorgt men dat minder werken gaat lonen! Voor mij nooit meer VVD. dat juist zij instemmen met deze jaloeziebelasting!erik2012-11-03
U bent het kinderpardon vergeten te verwerken in de berekening. Op zich niet vreemd, omdat er in de huidige plannen geen rekening is gehoude met de kosten. Maar daar zit ook het gevaar. Het kinderpardon kost ons vele bijstandsuitkeringen, huurtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget en zorgpremie. Het volgende kabinet zal met de gevolgen geconfronteerd worden. En die kosten zullen verhaald worden op de werkenden. Ik verwacht dat dit minstens 1000 euro per jaar gaat kosten, gezien de rampzalige gevolgen vErik2012-11-03
Nee hoor, ik ga er op vooruit. Dat ik daarvoor minimaal 50 % moet gaan zwartwerken is jammer, maar helaas onvermijdelijk.zande2012-11-03
Ik mis de kinderopvangtoeslag in dit overzichtErik2012-11-03
Wat? 600,- voor een zorgpremie per maand? Ik lig nooit in het ziekenhuis en heb voldoende reserve voor als het zo ver komt. Ik verzeker me gewoon niet meer! Leuk dat sociale zorgstelsel, wanbetalers worden toch gewoon geholpen en de verliespost over de verzekeraars verdeeld...Akkersdijk2012-11-03
Schandalig kiezersbedrog van zowel de VVD als de PvdA. Dit armetierig zooitje, dat zichzelf "regering" durft te noemen, moet verdwijnen voordat het kans ziet geinstalleerd te worden.Johan Swart2012-11-03
Disproportioneel. Hard werken wordt bestraft. Het ondermijnt de solidariteit, zeker in de zorg. Ik werk hard, maak nooit gebruik van zorg en betaal honderden euros premie. Mijn bierdrinkende, shagrokende, frikandel etende werkloze buurman zit wekelijks bij de huisarts omdat hij weer een tintel in zijn kleine teen voelt en hij betaalt zo goed als niets. Zo maak je die mensen ook niet bewust van het feit dat zorg duur is. Liever kosten aanpakken ipv premies verhogen. Groet, Bart ps; leuk initiatief dezeBart Meerdink2012-11-03
had erger verwacht maar nog te veelRico2012-11-03
"Helaas, u wordt stevig geplukt" en dan staat er dat ik er in 2015 en 2016 4 euro per maand op achteruit ga... Om af te sluiten met: "U gaat er in 2014 0 Euro op achteruit" Foutje?Frits2012-11-03
Waar zijn de hogere algemene heffingskorting en arbeidskorting te zien in de berekening?Jo2012-11-03
Kijk, dat is lekker. Ik ga er -3k op achteruit, ofwel 3.000 op vooruit! Dus dat lijkt me een mooi cadeautje voor de harde werker. Krijg bijna zin om te werken volgend jaar.Gaston2012-11-03
Halleluja!2012-11-03
Optie voor studenten ontbreekt nog. Nu hebben veel studenten de goedkoopste zorgverzekering + zorgtoeslag = 2 euro per maand, dat wordt straks een paar tientjes. Daarnaast verdwijnt de basisbeurs, ook 100 euro minderEP2012-11-03
Ik heb toch niet op die lul gestemd, en ook niet op die andere. 50% van de zeikerds hier wel. Het zat er aan te komen, het is nu eenmaal zo dat Jan Modaal altijd alle rekeningen betaald. De allerrijksten hebben het voor het zeggen in zowel de VVD als in de PvdA en van de armen valt niks te plukken, so be it Gradus2012-11-03
Ik heb geen partner meer, ben weduwe. Maar op jullie pagina kan ik niet "geen" invullen.. vr.gr. Mevr. den OudeM.J. den Oude - Kreffer2012-11-03
5500 netto gestolen ; het is dat minder werken niet kan, maar het nut wordt wel steeds minderJacco2012-11-03
Hahahaha gewoon VVD blijven stemmen johBassie 2012-11-03
valt mee2012-11-03
bedankt Marx Rutte vandaag -11 zetels volgens de Hond vanaf maandag elke dag een zetel minderStefan Bossinga2012-11-03
Even 5000 euries extra jatten van iemand die gewoon 14 uur op een dag werkt. Nivelleren prima maar laat de pvda stemmers ook de handen uitsteken. Schop xe ook om 6:00 hun bed uit als ik vertrek.martin2012-11-03
GODVERDOMME !! Ik zou er met mijn bruto inkomen van 55.000 0.8 % op vooruit gaan, en ik ga een kekke 4.500 Euro ACHTERUIT !!. Volgende keer stem ik weer op die gereformeerde club, die naaien je niet zo als de VVD !!!Kees Klinker2012-11-03
Volgens Spekman (Telegraaf van vandaag) wordt de belastingverlaging van 52% naar 49% gebracht in 28 jaar. Deze loopt dus gelijk met de verlaging van de hypotheekrente-aftrek. Alle berekeningen gaan ervan uit dat de derde schijf op 1-1-2014 naar 49% is gegaan. We worden dus nog meer geplukt.Andrew van der Plas2012-11-03
gezamelijk gaan wij er 7500 Eur op achteruit en dan moet de kinderopvang ook nog verrekend worden, is ook zo"n 2500 op jaarbasis. Waanzin. Rico den Hollander2012-11-03
De PVDA vergeet dat de sterkste schouders van het geld dat ze per maand overhouden uitgaven doen bij reisbureaus, restaurants, kledingzaken etc. En straks niet meer. Dan gaat het naar de zorgpremie en kunnen veel van die ondernemers van bovengenoemde zaken ook hun deuren sluiten. Nivellering is voor Zimbabwe, niet voor Nederland.Schouders2012-11-03
bullshit.2012-11-03
Hardwerkende Nederlanders gaan er gelukkig iets op vooruit (ik 614 euro). Profiteurs van voorheen gaan eindelijk zelf iets betalen ipv. aan de tiet van moeder staat (hoge hypotheek rente aftrek).Duvel2012-11-03
Dat ga ik niet pikken. Ik zal hoe dan ook proberen om via via dit verlies weer goed te maken. Op de eerste plaats geef ik niets meer aan goede doelen. Ik ga nu al stoppen met mijn bijdrage/lidmaatschap aan PlanNederland. Verder weiger ik vanaf nu alle collectes aan mijn deur voor wat dan ook. Benzine tank ik vanaf nu goedkoper in Duitsland of België. En zo maak ik nog verdere plannen om het gestolen geld terug te krijgen. De PvdA achterban wordt daar uiteindelijk de dupe van, als alle bestolene burgers ditanton haas2012-11-03
En nog steeds loopt er volk rond in dit land dat pleit voor MEER nivellering!! Schande!Ignace R.2012-11-03
Ik mis de verdwijning van het PGB voor alle zieken behalve de zwaarste categorie.Tel daar maar 5000 euro voor op in 2014. Ik kom uit op een koopkrachtdaling van meer dan 25% bij een inkomen van minder dan anderhalf maal modaalSuus2012-11-03
3,8 k per jaar?!?! H. Ardgenaaid2012-11-03
Stem VVD voor behoud HRA en steun aan ondernemerschap. Blijkt nu dat (hard) werken niet loont maar dat je gebruikt wordt. Griekenland wordt toch onbeperkt gesteund. Als zorgverlener mogen we niet verdienen aan andermans lijden, maar van mijn dure premie zitten een aantal CEO's voor een klein miljoen aan het roer bij de ZV's in absurde kantoren. Dit was mijn laatste stem voor de VVD. Volgende keer de libertarische partij, want de overheid is inderdaad het probleem!QGG Kunst2012-11-03
Goed gedaan Mark laat de sterke mensen maar de lasten dragen! Er worden al jaren aan de minima gevraagd om in te leveren fijn dat nu het nu ook aan de middeninkomen gevraagd word Rick2012-11-03
Wie komt er nu eens met een interne vvdmotie die vraagt om het aftreden van Rutte en Blok?Ton2012-11-03
KiezersbedrogToine2012-11-03
Beste, Zeer inzichtelijk - dankuwel! Ik zou willen voorstellen om bijv. ook de verlaging van de kinderopvangtoeslag per 2013 mee te rekenen. Als ik mij niet vergis, kost ons gezin dat per 2013 zo'n 3500 euro op jaarbasis. Naast de door u berekende 6158 euro per 2014, komt dat voor ons dus in totaal neer op zo'n 9500 euro minder te besteden per 2014 per jaar! En dat was 0.6% van mijn koopkracht? Mocht ik willen! Groeten - MarkMark de Kok2012-11-03
Wij betalen de zorgpremie, eigen risico, kamerhuur en collegegeld voor twee kinderen op Uni en MBO/HBO (2013) -niveau. (Pffff...) Heeft dat geen consequenties? Wordt de zorgpremie voor de kinderen berekend obv ons inkomen of obv hun beurs/studietoelage/studielening? Bij voorbaat dank, Frank HöppenerFrank Höppener2012-11-03
We gaan er schrik niet 7500 euro dus ruim 600 euro netto per maand op achteruit vanaf 2014. Omdat we keihard met z'n tweeën werken om drie kinderen en onszelf een goed bestaan te geven en betalen nu al grotendeels 52 Proc. Belasting.. En omdat we intelligent zijn, hard gestudeerd hebben en sorry..succesvol zijn. We gaan daarom als dit doorgaat emigreren. Jammer dat je regering dit zo doet.Ton2012-11-03
Ik betaal nu aan zorgpremie 1200+5% van 50.000 is totaal 3700 Euro per jaar. Straks 11% van 50000-20000 plus 400 is ook 3700 per jaar. mijn echtgenote betaalt nu 1200 + 5% van 10000 is 1700 per jaar. Straks 400. Wij gaan er dus 1300 Euro per jaar op vooruit. Troost je, je bent niet de enige die niet kan rekenen.Ben Twigt2012-11-03
Ik betaal nu aan zorgpremie 1200+5% van 50.000 is totaal 3700 Euro per jaar. Straks 11% van 50000-20000 plus 400 is ook 3700 per jaar. mijn echtgenote betaalt nu 1200 + 5% van 10000 is 1700 per jaar. Straks 400. Wi gaan er dus 1300 Euro per jaar op vooruit. Troost je, je bent niet de enige die niet kan rekenen.Ben Twigt2012-11-03
Jahaa, maar jullie hebben de afwaardering van de kinderopvangtoeslag uit het Kunduzakkoord nog niet meegenomen. Dat grapje gaat mij ook nog eens 6.000 extra kosten. Dus in totaal 12.682 per jaar, oftewel 1.000 netto per maand achteruit. Dat is iets anders dan de 1.000 per jaar die mij voorgerekend wordt!!!Pieter van Aken2012-11-03
Ik betaal nu aan zorgpremie 1200+5% van 50.000 is totaal 3700 Euro per jaar. Straks 11% van 50000-20000 plus 400 is ook 3700 per jaar. mijn echtgenote betaalt nu 1200 + 5% van 10000 is 1700 per jaar Straks 400. Wi gaan er dus 1300 Euro per jaar op vooruit. Troost je, je bent niet de enige die niet rekenen.Ben Twigt2012-11-03
8000 euro per jaar achteruit met z'n tweetjes. Da's een bruto (!) koopkrachtval van 6,5 %. Jeetje....zijn er dan zo ontzettend veel mensen die zoveel beter af zijn dat dat "gemiddelde" van 0,6% achteruitgang dat ons steeds voorgespiegeld wordt realistisch is?M.2012-11-03
nu 55, werk al vanaf mijn 15e. moet nu sparen voor mijn pensioen volgens de heren/dames in denhaag, hmz waarvan dan ? per maand zo'n 3500 euro minder.. en aangezien ik in het onderwijs werkzaam ben sta ik net zoals de afgelopen 4 jaar ook de komende tijd op de nullijn..... P.Scheepbouwer2012-11-03
Ahh, nu snap ik de VVD...als ik fictief het inkomen van mijn vrouw op 40K vastzet, en mijn eigen inkomen resp 90K, 130K, 150K en 250K maak dan zie ik het bedrag wat ik in moet leveren steeds kleiner worden.. Ja, ik betaal 482 euro per maand voor de zorgverzekering..maar ik word daarna gecompenseerd door het nieuwe belastingsysteem. Bij 260K ga ik er zelfs op vooruit...zou dat het minimum inkomen zijn van de echte VVD-er?MO2012-11-03
we zijn verneukt maar ik stop met roken en onnodige of overbodige uitgaven,midweekjes en aanschaf meubels en uit eten . nu blijkt waarom wilders uit het overleg is gestaptNaberman2012-11-03
Daar gaat mij leven. 500 euro per maand, ga er maar aanstaan... Vuile dieven. Dagmar2012-11-03
Goh, en nu? Doen we ze weg? Of blijven weer braaf slikken, betalen en mopperen?A.2012-11-03
Normaal sparen we elke maand een leuk bedrag, maar binnenkort niet meer. Dan gaat en groot gedeelte op aan zorg premie. We hebben wel spaargeld, maar ik zie toch wel angstig de toekomst tegemoet. Stel de auto gaat stuk of onderhoud aan ons huis. We kunnen wat tegenslag hebben, maar we kunnen niet meer sparen voor de volgende grote kosten post. Gelukkig werk ik voor een bedrijf die mij op termijn wil uitzenden naar het buitenland. Weg ben ik en mijn gezien.J.2012-11-03
Goh, en nu? Doen we ze weg? Of blijven weer braaf slikken, betalen en mopperen?A.2012-11-03
En toch ben ik blij dat ik niet op deze twee partijen heb gestemd - hadden maar meer mensen dat gedaan.Jan Snijders2012-11-03
Vraag: hoe wordt in huidig model de premie verwerkt die ik momenteel betaal (circa110 eur). Wordt deze in mindering gebracht op het verschil? Mark2012-11-03
Korten op ambtenaren lost niets op... Privatisering kost veel meer (die moeten winst maken).... Een aantal personen worden hier heel veel beter van... Jan met de pet en de naar huis gestuurde ambtenaar ook niet.... Dat het ambtenaren apparaat beter kan ben ik met je eens.... (eens per drie jaar reorganiseren kost overigens ook alleen maar geld) Struktureel zullen de kosten naar beneden moeten en dan kun je de kortste klappen maken bij de grootste kostenpost voor de staat... namelijk de zorg... (ook geprivaMark2012-11-03
-1200 er op achteruit. Lijkt me uitstekend.schanuleke2012-11-03
Werken voor de kost? In Nederland is dat onmogelijk. Ik neem een uitkering en ga drugs dealen.Rob2012-11-03
Dit is toch niet normaal? Ook nog exclusief effect verlaging kinderopvangtoeslag! Totaal is dus grofweg 600 euro per maand inleveren, zo'n 12% van netto salaris, doodziek, emigreren naar een land waar hard werken niet wordt gestraft. Johan2012-11-03
Prachtig gemaakt tool en een schokkend totaaloverzicht. Johannes2012-11-03
Heerlijk Nivelleren :-) well done Rutte!Emiel2012-11-03
Kijk, van die weerzinwekkende linkse rioolratten van de PvdA kun je het verwachten... Maar van je eigen partij waar je al sinds je 18e jaar op stemt...? Mark, kom tot inkeer! Anders zie je mij en mijn echtgenote nooit meer terug...Martin Lamboo2012-11-03
U gaat er in 2014 -1.110 Euro op achteruit Prima toch!Jan2012-11-03
Prima toch!Jan2012-11-03
Prachtig gemaakt tool en een schokkend totaaloverzicht. Johannes2012-11-03
Laat men maar korten op de ambtenaren, en al die sponsoring van die multikul profiteurs...... uit europa en de euro en geen dubbeltje naar griekenland!!michel2012-11-03
graag uitbreiden met PGB, Pensioenopbouw, Ondernemersfaciliteiten (ZZP) etc. Goed initiatief!Ivo2012-11-03

Reageren

Heb je suggesties ter verbetering van de Plukwijzer2012, laat dan a.u.b. een reactie achter.

Naam
E-mail
Uw reactie (max 512 karakters)
Captcha